Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Het is mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De website zelf gebruikt geen cookies, alleen de ingesloten YouTube-video stelt ze in of analyseert ze. Het deactiveren van cookies in de browser heeft daarom geen effect op de functionaliteit.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we ons bewust worden van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SSL-codering

Deze site maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die je naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van http:// in https:// en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen, de inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de service of voor factureringsdoeleinden.

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.